Sveikiname visą mūsų mokyklos bendruomenę su Rugsėjo 1-ąja.
Linkime darbingų ir kūrybingų metų!