Mūsų 2 klasių mokiniai geometrijos mokėsi kitaip: matematikos, dailės ir technologijų pamokose susipažino su geometrinėmis figūromis ir jas kūrybiškai pavaizdavo, panaudodami gamtoje randamas priemones.

Dalinamės mokinių darbų paroda nuorodoje (paspausti).

„Saulės“ privačioje gimnazijoje vertinamas tarpdalykiškumas, todėl didelę dalį ugdymo(si) proceso sudaro integruotos veiklos.