2-3 klasių mokiniai dalyvavo tarptautiniame projekte ,,Drum drum drumbacelė“. Integruotoje veikloje per lietuvių kalbos pamokas su mokytojomis Lina, Daiva S. ir Migla vaikai kūrė skaičiuotes, per dailės ir technologijų pamokas su mokytoja Emilija jas iliustravo. Skaičiuotės kūrimas lavina kalbinę klausą (ritmiką, skiemenavimo įgūdžius), rišliąją kalbą, taip pat turtina žodyną, ugdo pasididžiavimą gimtąja kalba. Iliustruojant skaičiuotes įprasminama mokinių kūrybinė raiška.