Istorija

/Istorija
Istorija 2017-02-20T15:52:59+00:00

Gimnazija pasižymi

  • Vertybėmis –sąžinė, garbė, atsakomybė, supratimas ir užuojauta – tai neturi Lietuvoje išnykti. „Saulės“ gimnazistai šias vertybes išsineša į gyvenimą.
  • Akademiškumu – svarbu ne tik gerai mokytis, bet dar svarbiau mokėti pasinaudoti tuo, ką išmokai. Čia mokoma būti išmintingu.

  • Geru mikroklimatu – aiškiai reglamentuota tvarka ir visiems vienodos taisyklės palengvina visų darbą ir bendravimą.

„Saulės” pagrindine mokykla

1994 – 1998

1994 metais Vilniuje buvo įkurta privati pradinė „Nykštuko” mokykla. Mokyklos steigėja – istorijos ir pradinių klasių mokytoja Irena Baranauskienė. Pirmaisiais mokslo metais buvo tik parengiamoji ir dvi pirmosios klasės. Mokėsi 51 moksleivis. Dirbo 8 mokytojai.

1998 metais „Nykštuko” pradinė mokykla tapo „Saulės” pagrindine mokykla.

Europos Nepriklausomų mokyklų asociacija

2002

2002 metais mokykla pirmoji iš Pabaltijo šalių buvo pakviesta į Europos Nepriklausomų mokyklų asociaciją, pradėjo dalyvauti metinėse šios asociacijos konferencijose Prahoje 2002 m., Edinburge – 2003 m., Romoje – 2004 m. ir t.t.

Suprasdami, kad bendradarbiavimas su šia asociacija naudingas visam Lietuvos nevalstybiniam švietimui, subūrėme Lietuvos nevalstybines ugdymo įstaigas į nacionalinę asociaciją ir mūsų mokykla tapo jos centru. Nuo 2002 m. mūsų mokykla daug bendrauja ir bendradarbiauja su užsienio šalių ugdymo įstaigomis, įsijungė į tarptautinę projektinę veiklą ir mokinių mainų programas. Mūsų partneris Anglijos prestižinis Kingswood koledžas yra paskyręs vieną kasmetinę stipendiją nemokamam mokslui geriausiam mūsų mokyklos mokiniui.

VšĮ ,,Saulės” privati gimnazija

2004

2004 metais pagrindinė mokykla tapo vidurine. Švietimo ir mokslo ministerija suteikė teisę vykdyti profilinį ugdymą.

„Saulės” privati vidurinė mokykla 2004 metais šventė savo dešimties metų jubiliejų ir pradėjo antrąjį savo veiklos dešimtmetį.

VšĮ ,,Saulės” privati gimnazija

2005

2005 metais į Vilnių susirinko Europos privačių mokyklų atstovai. Mūsų mokykla surengė tarptautinę nevalstybinių mokyklų konferenciją.

Už naudingą bendradarbiavimą ir konferencijos parengimą mokyklos direktorei Irenai Baranauskienei ir tarptautinių ryšių koordinatorei Vidai Sinkevičienei įteiktos Europos Tarybos vardinės padėkos.

VšĮ ,,Saulės” privati gimnazija

2009

Įstaigos veikla grindžiama svarbiausiu švietimo koncepcijos principu – humaniškumu. Jau pirmoje klasėje išsiaiškinami kiekvienos šeimos, kiekvieno mokinio poreikiai ir personalizuojamas ugdymas. Pedagogai sukūrė ir pradinio ugdymo programoje naudoja alternatyvią vertinimo sistemą. Daug dirbama stebint kiekvieno vaiko daromą pažangą, jo ugdymosi raidą ir pasiekimus.

2009 m. mokyklos bendruomenė šventė 15-os metų jubiliejų ir ta proga savo miestui padovanojo parką. Jį pavadino ,,Lietuvos Tūkstantmečio” parku. Šeimos sodino ąžuolus ir klevus, ateityje planuoja parką plėsti bei prižiūrėti.

VšĮ ,,Saulės” privati gimnazija

2009 – 2010

2009 m. mokykla kreipėsi į Nacionalinę mokyklų vertinimo agentūrą, kad būtų atliktas išorės auditas. Audito komanda konstatavo, kad „mokyklos pridėtinė vertė – mokyklos indėlis į daugumos mokinių pasiekimus – turi savitų bruožų ir yra akivaizdus. Nuolatos atnaujinama unikali mokyklos veikla”. Unikaliu pasiekimu auditoriai pripažino realų mokyklos gebėjimą užtikrinti mokinių fizinį ir psichologinį saugumą, mokinių vertybinių nuostatų puoselėjimą, lankstų ugdymo turinio pateikimą bei gebėjimą ugdymo procese atsižvelgti į kiekvieno mokinio poreikius.

2009/2010 m.m. mokykla ŠMM ministro įsakymu reorganizuota į VšĮ ,,Saulės” privačią gimnaziją.

VšĮ ,,Saulės” privati gimnazija

2008 – 2010

Gimnazijos abiturientų valstybinių brandos egzaminų vidurkiai jau dešimtmetį gerokai lenkia Vilniaus miesto ir visos Lietuvos mokyklų mokinių vidurkius (2008/09 m.m. NEC duomenys).