Gerbiami mūsų gimnazijos bendruomenės nariai

Su visais gimnazijos dokumentais, reglamentuojančiais ugdymą ir vidaus tvarkas, galite susipažinti pas savo klasių vadovus arba administraciją. Internetinėje erdvėje savo kurtų dokumentų gimnazija priėmusi sprendimą netalpinti. Esame nevalstybinė įstaiga ir savo intelektinį turtą tausojame.


VšĮ. „Saulės“ privačios gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklės