Pirmų – ketvirtų klasių ugdymo planai

Neformaliojo priešmokyklinio ir pradinio ugdymo planas

Pradinio ugdymo inovatyvios programos

Pradinių klasių mokinių emocinio intelekto ugdymo, smurto ir patyčių prevencijos  programa

EMOCINIS INTELEKTAS, SMURTAS IR PATYCIOS

Atsisiųsti

Pradinių klasių mokinių adaptacijos mokykloje programa

ADAPTACIJA

Atsisiųsti

Ekonominių gebėjimų ir verslumo ugdymo programa

EkonominiaiGebejimai

Atsisiųsti

Gamtamokslinis ir inžinerinis ugdymas

Tėvų švietimas

Informacija ruošiama.