Pirmų klasių integruota teminė veikla

Laikas

Kovo mėnesį pirmokai dalyvavo integruotoje teminėje veikloje. Pamokos vyko netradicinėse erdvėse. Veikloje integruotos dailės, anglų kalbos, pasaulio pažinimo, lietuvių kalbos, matematikos, muzikos pamokos. Veiklos uždavinys – suteikti žinių ir įgūdžių, kurie padėtų mokiniams planuoti savo laiką, suprasti laiko trukmę ir jo sąsajas su kasdieniu gyvenimu.

Antrų klasių integruota teminė veikla

,,Kūnas ir sveikata“

Vasario mėn. antrokai atlikdami projektą įgijo žinių apie žmogaus kūną (kūno dalis, kvėpavimą, širdį, pulsą) ir rūpinimąsi sveikata (sveiką mitybą, asmens higieną). Kaip suteikti pirmąją pagalbą supažindino gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė. Susitikę su burnos higieniste mokiniai išsiaiškino kaip keičiasi dantys, kaip tinkamai prižiūrėti ir taisyklingai juos valyti. Atlikdami projektą vaikai ugdėsi įvairių darbo metodų taikymo kompetenciją: rengė profilį, svėrė ir matavo svarstyklėmis, metru, atliko bandymus. Tarptautiniame vaikų universitete ,,Alfa“  mokiniai sužinojo kaip kūno kalba reiškiami jausmai ir kaip juos atpažinti.

,,Termometras“

Ši integruota teminė veikla  padėjo susipažinti  mokiniams su  temperatūros matavimo prietaisu – termometru ir procesais,  susijusiais  su temperatūros pokyčiu, termometro atsiradimo istorija. Mokiniai savarankiškai matuodami oro, vandens, kūno temperatūrą, užrašė įvairius matavimo rezultatus vieniniais matiniais skaičiais, lygino juos, nusakė temperatūros pokyčio priežastis. Jie  įgijo naujos patirties , kurią galėjo pritaikyti atliekant įvairius kūrybinius ir praktinius darbus.

Trečių klasių integruota teminė veikla

Knyga

Rugsėjo 20 – 25 dienomis vyko integruotos lietuvių k., anglų k., matematikos, pasaulio pažinimo ir dailės veiklos. Mokiniai sužinojo rašto ir knygos atsiradimo istorijas, patys kūrė pasakas be galo, skaitė, analizavo ir vaidino V. Račicko kūrybą, vertė iš anglų kalbos pasaką. Visa tai jie sudėjo į savo pačių sukurtas ir iliustruotas knygeles.

Lietuvos regionai

Spalio 9 – 20 dienomis vyko integruotos lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, muzikos ir dailės veiklos. Mokiniai rinko medžiagą apie kiekvieną Lietuvos regioną pagal svarbiausius požymius: tarmę, tautinius drabužius, tradicinį patiekalą, sodybą ir įžymius žmones. Mokėsi tarmiškų dainų, pynė tautinę juostą. Aplankė Dzūkijos regioną.

Lietuvos istorija

Kovo 5 -16 dienomis trečiose klasėse vyko lietuvių kalbos, matematikos, pasaulio pažinimo, dailės integruotos teminės veiklos ,,Lietuvos istorija“. Mokiniai susipažino su Lietuvos istorija nuo Akmens amžiaus iki Vytauto laikų. Dalyvavo Nacionalinio muziejaus Archeologijos skyriaus edukacijose ,,Akmens amžius“ ir ,, Baltų gentys“ bei Trakų pilies edukacijoje ,,Pasivaikščiojimas su Vytautu Didžiuoju“. Pagamino Lietuvos istorijos laiko juostą, rinko informaciją ir piešė pagonių dievus bei deives.

Ketvirtų klasių integruota teminė veikla

Integruota lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo, anglų k., IKT, dailės teminė veikla

,,Senovės Egiptas“

Kaip gyveno, kur ir ko mokėsi vaikai senovės Egipte? Kam buvo pastatytos didžiosios piramidės? Kokias paslaptis slepia sfinksas?

Susidomėję ketvirtokai tyrinėjo senovės Egipto paslaptis. Mokėsi naudotis įvairiais informacijos šaltiniais. Domėjosi dievais, juos piešė, informaciją pristatė anglų kalba, sudarė kryžiažodį, heroglifais užrašė savo vardus. Gamino piramidžių maketus, skaičiavo perimetrą, plotą. Pagamino vandens įrenginį shaduf. Bandė įsivaizduoti ir, remdamiesi istoriniais faktais, kūrė pasakojimą ,,Viena diena senovės Egipte“.

Mokiniai noriai įsitraukė į integruotas veiklas, daug domėjosi, skaitė savarankiškai, diskutavo. Šios veiklos paskatino vaikus domėtis istorija.

Integruota lietuvių k., matematikos, pasaulio pažinimo, anglų k., muzikos, šokio, dailės teminė veikla

„Viduramžiai“

Savaitę trukusi integruota veikla ,,Viduramžiai“ leido mokiniams įsijausti į tamsiųjų amžių atmosferą.

Dailės pamokose iš konstrukcinių medžiagų statė viduramžių pilį. Matematikos pamokose išsiaiškino, kokie geometriniai kūnai sudaro statinį, braižė išklotines. Muzikos pamokoje klausėsi choralų, šokio pamokoje šoko viduramžių šokius. Anglų kalbos pamokoje surengė užsienio šalių pasiuntinių prisistatymą karaliui. Daug skaitė apie gyvenimą viduramžių mieste, riterius, trubadūrus, kryžiaus žygius, marą. Daug minčių ir diskusijų sukėlė informacija apie higieną, gydymo būdus ir inkviziciją. Trakų pilyje sužinojo apie pilies gynybą, pasimatavo riterių šarvus, apžiūrėjo ginklus.

Mokiniai dirbo komandose, mokėsi iki galo atlikti darbą ir jį pristatyti klasei.