2020 – 2021 m.m. atostogų grafikas

Atostogų grafikas (imtinai)


Rudens atostogos:

Spalio 26 d. – spalio 30 d.

Žiemos (Kalėdų) atostogos:

gruodžio 21 d. – sausio 3 d.

Žiemos atostogos:

vasario 15 d. – vasario 19 d.

Pavasario (Velykų) atostogos:

balandžio 6 d. – balandžio 9 d.


Ugdymo procesas baigiasi


Priešmok. kl. – 4 kl. – birželio 8 d.

mokosi 35 savaites, 175 dienas


2020 – 2021 m.m. ugdymo procesas

1-4 kl. pusmečių laikas (imtinai)


I pusmetis

09-01 iki 01-21

II pusmetis

01-22 iki 06-08