2021 – 2022 m. m. ugdymo procesas ir atostogos

Atostogų grafikas (imtinai)


Rudens atostogos 2021 m. lapkričio 3 d. – lapkričio 5 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2021 m. gruodžio 27 d. – 2022 m. sausio 7 d.
Žiemos atostogos 2022 m. vasario 14 d. – vasario 18 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2022 m. balandžio 19 d. – balandžio 22 d.

Ugdymo procesas baigiasi


Priešmok. gr .-  4 kl. – birželio 3 d. Mokosi 35 savaites.


1-4 kl. pusmečių laikas (imtinai)


I pusmetis

09-01 iki 01-21

II pusmetis

01-24 iki 06-03