2019 – 2020 m.m. atostogų grafikas

Atostogų grafikas (imtinai)


Rudens atostogos:
lapkričio 4 d. – lapkričio 8 d.


Žiemos (Kalėdų) atostogos:
gruodžio 23 d. – sausio 3 d.


Žiemos atostogos:
vasario 17 d. – vasario 21 d.


Pavasario (Velykų) atostogos:
balandžio 14 d. – balandžio 17 d.


Ugdymo procesas baigiasi


priešmok. gr. – 4 klasės – birželio 9 d.


mokosi 35 savaites, 175 dienų


2019 – 2020 m.m. ugdymo procesas

1-4 kl. pusmečių laikas (imtinai)


I pusmetis
09-02 iki 01-22


II pusmetis
01-23 iki 06-09